Logopedie

Communicatie begint al direct als we geboren worden. Ook bij de kinderen van Lentekind, maar vaak verloopt het bij hen anders. De één leert praten, de ander communiceert met klanken, geluiden of met lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen. Anderen leren bijvoorbeeld om via plaatjes, pictogrammen, met PECS of met een spraakcomputer te laten weten wat ze willen, denken en voelen.

Communicatie en logopedie

Omdat communicatie zo basaal is in het leven, besteden we bij Lentekind veel aandacht aan (het verbeteren van de) communicatie met en van de kinderen. Soms gewoon op de groepen in de dagelijkse behandelingen, soms ook met extra ondersteuning van logopedie. De communicatieproblemen bij de kinderen van Lentekind zijn divers. De behandeling kan erop gericht zijn dat jouw kind zijn ouders en begeleiders beter leert begrijpen, of dat je kind zich beter duidelijk leert maken zodat het beter begrepen wordt, of beide. In samenwerking met de begeleiders, de orthopedagoog en andere behandelaars probeert de logopedist jouw kind steeds weer een stapje verder te brengen in zijn communicatievaardigheid. Dat kan bijvoorbeeld zijn: oogcontact maken, wijzen, iemand aan de hand meenemen om iets duidelijk te maken, een foto of pictogram begrijpen en gebruiken, leren communiceren met PECS, stemknoppen of een spraakcomputer, gebaren begrijpen en gebruiken, gesproken taal begrijpen en (beter) leren spreken.

Logopedie Lentekind individuele behandeling

Problemen met eten en drinken

De logopedist op Lentekind is Monique van der Meijden, die vanuit haar eerstelijns praktijk in het gebouw van Lentekind werkt. Zij behandelt ook kinderen die een beperking hebben bij het eten en drinken of moeite hebben met slikken, als gevolg van mondmotorische of andere fysieke problemen. De hulpvraag van de ouders is uitgangspunt voor de behandeling. Monique werkt nauw samen met het team van Lentekind en andere behandelaren. Monique oefent als dat nodig is individueel met jouw kind en draagt oefeningen zoveel mogelijk over aan de begeleiders. Zij geeft ouders en begeleiders adviezen en leert je vaardigheden waarmee jij je kind vooruit kunt helpen met zijn communicatie of met eten en drinken.

Kinderfysiotherapie Kinderergotherapie Equitherapie

Kunnen we je helpen?

Je kunt ons altijd bellen of mailen met je vragen.