Andere methodieken

Naast de genoemde methodieken, gebruikt Lentekind ook onderdelen van methodieken, zoals PECS en TEACCH. 

PECS methode

PECS staat voor Picture Exchange Communication System. De communicatie via PECS gaat met plaatjes die de kinderen kunnen aanwijzen waardoor ze toch een eigen stem hebben.  Zo kunnen ze op hun eigen niveau en op basis van eigen initiatief leren te communiceren. De kinderen kunnen met de plaatjes om hulp vragen of aanwijzen waarmee ze willen spelen. Op deze manier zijn ze niet (meer) afhankelijk van wat anderen hen aanbieden.

PECS is een wetenschappelijk getoetste methode, gestoeld op Applied Behavior Analysis, een gedragstherapeutisch principe waarbij functionele vaardigheden worden aangeleerd op basis van bekrachtigen en belonen. 

TEACCH methode

TEACCH staat voor Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped CHildren. Het doel van deze methode is het vergroten van vaardigheden door een zeer gestructureerde omgeving waarbij visualisering en voorspelbaarheid centraal staan.  De informatie wordt gepresenteerd in heldere uiterst consequente vorm.

Triple-C

In 2023-2024 gaat Lentekind de Triple C methode implementeren. Hierover volgt later meer. Triple-C is een behandelmodel voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. De drie C’s staan voor Cliënt, Coach en Competentie.