Onderwijs en zorg

Aan het begin van het schooljaar 2022 - 2023 is Lentekind samen met Samenwerkingsverband ‘Kind op 1’ een pilot gestart met een Onderwijs Zorg Arrangement (OZA) klas in het Springtij in Middelburg. De doelgroep zijn jonge kinderen die (speciaal) onderwijs volgen met een specifieke zorgbehoefte en ondersteuning in de klas. In de groep Het Zeepaard is ruimte voor 12 leerlingen. 

Zorg op school

Aanleiding hiervoor was dat er veel kinderen in het onderwijs waren die extra ondersteuningsbehoeften hadden en waar dus een jeugdhulpvraag voor ‘zorg op school’ lag. De school zocht naar extra handen en kennis voor de huidige groep waarbij de taken en gevraagde expertise ligt op het gebied van persoonlijke verzorging en begeleiding passend onder de jeugdwet. Daaruit is het idee ontstaan om in de klas een HBO SKJ geregistreerde pedagogisch medewerker toe te voegen vanuit Lentekind.

Onlangs is de evaluatie geweest omtrent de OZA geweest met de gemeente, de inkooporganisatie, samenwerkingsverband ‘Kind op 1’ en Lentekind. Conclusie is dat het concept in elk geval nog een jaar wordt doorgezet.  Door de inzet van de HBO SKJ geregistreerde pedagogisch medewerker vanuit Lentekind is er geen enkele leerling uitgevallen. Dat is een uitzonderlijk goed resultaat. 

Wat is het verschil tussen de zorgklas en de OZA?

Bij de Zorgklas ligt zorg voor op onderwijs, bij het onderwijs zorg arrangement ligt onderwijs voor op zorg.

Lees meer over de OZA op de site van het Nederlands Jeugd Instituut

Geïnteresseerd- in zorg en onderwijs of onderwijs en zorg?

Lees hier meer over ons zorgaanbod