Wet Zorg en DwangWet zorg en dwang 

De wet zorg en dwang (WZD) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). Op de site van de Rijksoverheid kun je meer lezen over de WZD.  

Lentekind volgt sinds 1 januari 2024 de nieuwe afspraken voor onvrijwillige zorg, geregeld in de Bestuurlijke Afspraken wet zorg en dwang (WZD). Deze afspraken zijn een eerste stap in het vereenvoudigen van de WZD en het verminderen van de administratielast voor medewerkers.

Bij Lentekind betekent dit concreet dat er geen stappenplan meer gevolgd hoeft te worden bij kinderen onder de 12 jaar, zolang ouders akkoord geven voor het inzetten van een maatregel. Er is geen verklaring van de AVG arts nodig en de evaluatie vindt twee keer per jaar plaats bij de ontwikkelplangesprekken. Er zijn twee uitzonderingen op deze regel. Wanneer ouders liever de WZD willen volgen en niet de bestuurlijke afspraken, kunnen zij dit met Lentekind bespreken; en wanneer Lentekind van oordeel is dat het voor het kind beter is de WZD te volgen dan de bestuurlijke afspraken.

Cliëntenvertrouwenspersoon

Voor cliënten en hun vertegenwoordigers die vallen onder de Wet zorg en dwang zijn er ook speciale cliëntenvertrouwenspersonen (CVP). Hun belangrijkste taak is om cliënten en vertegenwoordigers te informeren en bij te staan als het gaat over een klachtenprocedure, onvrijwillige zorg en onvrede. De cliëntvertrouwenspersoon van Lentekind is mevrouw Iris Kruithof van het Landelijk Steunpunt (Mede)zeggenschap (LSR), te bereiken via 030-293 76 64 of 06-21942725 en via i.kruithof@hetlsr.nl.


Als het over de WZD gaat

dan spreken we je het liefst persoonlijk. Dus aarzel niet om contact met ons op te nemen!