Financiering

De kinderen die bij Lentekind in zorg zijn, hebben allen een indicatie gekregen. Dat betekent dat de zorg die Lentekind verleent, betaald wordt uit de Jeugdwet, de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of het Persoonsgebonden budget (PGB). De Jeugdwet wordt uitgevoerd door de gemeente waarin jij en je kind wonen, niet door de gemeente waarin Lentekind gevestigd is. 

Binnen Lentekind verzorgt Cindy de zorg- en financiële administratie. 

Hoe vraag ik een indicatie aan? 

Op de site van de rijksoverheid staat hoe je deze indicaties aan kunt vragen:

Voor de jeugdwet en PGB; https://www.rijksoverheid.nl/w...

Voor de WLZ: https://www.rijksoverheid.nl/o...

Ook het vervoer van Lentekind wordt betaald uit deze regelingen, mits er een indicatie voor vervoer is. In uitzonderlijke gevallen kan Lentekind helpen met het aanvragen van de indicaties. 

Welke inkomsten heeft Lentekind?

Lentekind wordt betaald uit bovengenoemde wetten en regelingen voor het verlenen van zorg. Elk jaar moet Lentekind zich verantwoorden aan de Nederlandse Zorg Autoriteit over alle inkomsten en kosten. Daarnaast heeft Lentekind een ANBI status, waardoor de giften die goede gevers aan Lentekind willen geven, vrij zijn van belasting. Lentekind doet regelmatig aanvragen voor subsidies voor extra materialen, zoals de tuin in Middelburg, rolstoelfietsen of nieuwe materialen voor de vestiging in Heinkenszand. In onze jaarrekeningen kun je de precieze financiële situatie van Lentekind bekijken. 

Heb je vragen over financiën of zorgadministratie?

Neem contact op Cindy, zij kan je er alles over vertellen.