Aanmeldprocedure

Je kunt je interesse om met jouw kind of cliënt bij Lentekind te komen kijken kenbaar maken via de mail of telefoon. Dat noemen wij de oriëntatie fase. 

Onze procedure gaat daarna als volgt:

Kennismaking en rondleiding

Binnen twee weken na je aanmelding nodigt Stella (bestuursondersteuner) je uit voor een afspraak om te komen kijken naar onze locatie in Middelburg of Heinkenszand. Zij vraagt je ook gegevens op te sturen zoals rapportages van eerdere behandelaars en of er al een financieringsvorm bekend is. 

Bij het kennismakingsgesprek heb je een gesprek met twee leden uit ons intaketeam, waarbij altijd één van onze orthopedagogen (Naomi of Juliette) aanwezig is en één van onze gezinsbegeleiders (Relinde of Rachèl). Daarna krijg je een rondleiding.  Je kunt bij dit gesprek je kind meenemen en ook eventueel een begeleider zoals een maatschappelijk werker, een cliëntondersteuner van de gemeente of een eerdere hulpverlener. Wanneer dat nodig is schakelen we een telefonische tolk in. 

Je krijgt een heldere informatiegids mee naar huis om alles nog eens na te lezen en een aanmeldformulier. Als jullie verder willen met Lentekind, maakt de orthopedagoog direct een afspraak voor een observatie van jouw kind.

Ik heb interesse

Observatie

De orthopedagoog observeert je kind samen met de gezinsbegeleider thuis of op school/dagbesteding/dagverblijf om te bepalen welke ontwikkelingsbehoefte jouw kind heeft. We proberen de observatie binnen twee weken na de kennismaking in te plannen.

Telefonisch contact

De orthopedagoog of gezinsbegeleider belt je binnen twee weken met de bevindingen uit de observatie en na bespreking in het intaketeam. Wij geven in dit gesprek aan of wij vinden dat Lentekind de juiste plek is voor jouw kind, of niet. Als jullie als ouders en wij als Lentekind samen vinden dat Lentekind de juiste plek is, gaan we verder met de procedure.

Administratieve afhandeling

Daarna regelt Cindy samen met jou alle administratieve en financiële zaken rondom plaatsing. Dit proces kan tot uiterlijk twee maanden duren, omdat we afhankelijk van andere partijen zijn. Wij doen in elk geval ons uiterste best om je kind binnen twee maanden te laten starten. Als alles is geregeld, nodigen we je uit voor een startgesprek.

Startgesprek

Eén van de medewerkers van de groep waar jouw kind geplaatst wordt, wordt de persoonlijk begeleider (PB’er) van jouw kind. Zij nodigt je uit voor een gesprek waarin we alle afspraken vastleggen over jouw kind, zoals medicatie, dieetwensen en hoe we met je communiceren. Je krijgt een brochure mee naar huis met onze huisregels en afspraken. 

Starten op Lentekind

Je kind start twee of meerdere dagen op Lentekind. Dat is spannend en altijd even wennen, voor iedereen. Maar lees de verhalen van ouders en medewerkers en je zult zien dat dit heel snel gaat.

Wil jij je kind of cliënt aanmelden?

We informeren je graag over de mogelijkheden. Houd gegevens gereed zoals woonplaats, geboortedatum en diagnose.