Ga af op je gevoel

Lees verder

Loek is een trots lid van de groep de Reigers. Hij heeft een verstandelijke beperking en houdt van muziek, samen spelen en liedjes zingen. Loek ging eerst naar de therapeutische peutergroep binnen de kinderrevalidatie. Toen Loek vier jaar werd moesten zijn ouders op zoek naar een ander centrum voor dagbehandeling. “Voordat we bij Lentekind gingen kijken, zijn we bij een andere dagbehandeling geweest. Daar voelde de setting onpersoonlijk en zakelijk. We wisten dat Loek hier niet op zijn plek zou zijn. 

Positieve ervaring

Toen we gingen kijken bij Lentekind had ik meteen bij binnenkomst een positieve ervaring. Bij de ingang hing toentertijd een bord met een spreuk over groei en ontwikkelen. Een mooi motto waarin we ons herkenden. Als moeder dacht ik: dit heeft Loek nodig. De verdere ontvangst bij Lentekind was fijn en gaf ons het gevoel van een thuis."

"Als moeder dacht ik: Dit heeft Loek nodig. De verdere ontvangst bij Lentekind was fijn en gaf ons het gevoel van een thuis."

“Toen het busje met ‘Lentekind’ in vrolijke gekleurde letters voor de eerste keer voor onze deur stopte, werd de positieve sfeer van de kennismaking bevestigd. Vanaf die eerste dag brengt het busje hem altijd weer ‘happy’ thuis. Sinds Loek bij Lentekind zit maakt hij meer contact. Hij neemt je mee bij de hand om iets duidelijk te maken, maakt zelfstandig puzzeltjes of speelt samen met ons of zijn zussen. Communiceren gaat ook steeds beter.  Hij heeft geleerd om aan de hand van pictogrammen en foto’s, die in zijn PECSboek zitten, aan te geven wat hij wil. Zo kan hij bijvoorbeeld aangeven dat hij wil eten en wat. De begeleiders gebruiken de pictogrammen om te communiceren welke activiteiten ze die dag gaan doen. Dat biedt Loek duidelijkheid en structuur. De pictogrammen en foto’s gebruiken wij nu ook thuis om te communiceren en structuur te bieden.”

Ontwikkelingsplan 

“De begeleiding vanuit Lentekind gaat goed. De orthopedagoog stelt samen met de persoonlijk begeleider een ontwikkelingsplan op. In overleg met ons geven zij aan wanneer er welke stappen kunnen worden gezet. Je wilt als ouder je kind vooruit zien gaan. Wanneer de ontwikkeling van je kind niet zo hard gaat als je zou willen, dan is dat in het begin moeilijk. Loek heeft zijn eigen ontwikkeling. Daar heeft hij ondersteuning bij nodig. Dit betekent hard werken voor hem, maar ook met hem zowel bij Lentekind als thuis. Het is de kunst om hier samen een balans in te vinden.”

Verslag van de dag

De begeleiders van de groepen blijven ook makkelijk met de ouders in contact. “Via een online portaal delen de begeleiders een dagelijks verslag wat Loek die dag heeft gedaan en of er nog bijzonderheden zijn. Wanneer hij bijvoorbeeld te weinig heeft gegeten of een nieuwe puzzel heeft gemaakt met meer stukjes. Puzzels met meer stukjes kunnen we dan ook thuis gaan oefenen. In het portaal kan ik opmerkingen toevoegen als hij bijvoorbeeld slecht heeft geslapen. Dan begrijpen de begeleiders waarom hij wellicht wat prikkelbaar is die dag.”

Contactmomenten met ouders

Loek wordt thuis opgehaald en gebracht met een busje. “Doordat je zelf niet iedere dag bij Lentekind komt, mis je soms wel het contact met andere ouders (dit is anders dan bij de ‘gewone’ basisschool). Door corona werden veel activiteiten waar de ouders ook voor werden uitgenodigd, afgezegd. Zoals naar de lammetjes gaan. Nu wordt dat langzamerhand weer opgepakt. Ook heeft de cliëntenraad een paar keer een koffieochtend georganiseerd."

Lentekind organiseert ook eens per jaar een ouderavond. Tijdens deze avond is een deel informatief, waarin bijvoorbeeld de methoden die de begeleiding gebruikt worden uitgelegd. Daarnaast is er ruimte voor ouders om ervaringen uit te wisselen en activiteiten te ervaren die kun kinderen gedurende de dag ondernemen. “Ik heb persoonlijk wel meer behoefte aan contactmomenten met ouders. Zo kun je ervaringen en tips uitwisselen. Hoe kom je bijvoorbeeld aan zwemluiers voor wat oudere kinderen? Daar heeft een andere ouder het antwoord op. Deze vragen stel ik nu vaker op een facebookpagina.”

Beste ouders, 

ga op gesprek bij de plekken die je overweegt als dagbehandeling voor je kind. Ga vooral af op je gevoel. Dat is belangrijk. Lentekind staat voor mij en Loek voor groeien en bloeien. Een mooi motto waar altijd naar wordt geleefd en waar iedereen binnen Lentekind zich voor inzet.”

Heb je vragen?

Of wil je weten of Lentekind ook bij jouw kind past?