Algemene voorwaardenDe Algemene Voorwaarden bieden evenwicht, verschaffen duidelijkheid en rechtszekerheid in de relatie tussen de zorgaanbieder en cliënt. Deze zijn immers tweezijdig en werken concreet uit wat beide partijen van elkaar mogen verwachten in een zorgverleningsrelatie. Het gaat om wederzijdse verantwoordelijkheden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen op basis van het model voor de Algemene Voorwaarden zorg- en dienstverlening van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel voorwaarden en een deel bijzondere voorwaarden.


Algemene voorwaarden Bijzondere voorwaarden

Wil je meer weten?

Bel ons of mail ons