Voor verwijzers

Lentekind is een orthopedagogisch centrum voor beweging en ontwikkeling. We bieden onze zorgverlening in ons eigen dagbehandelingscentrum, ambulant, thuis, op school of daar waar nodig. We ondersteunen de ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen in brede zin, op alle domeinen, via methodische begeleiding en behandeling in een multidisciplinair netwerk.

Doelgroepen Lentekind

Wij behandelen kinderen en jongvolwassenen van 1 tot 23 jaar met:

  • (het vermoeden van) een ontwikkelingsachterstand,
  • (het vermoeden van) een verstandelijke beperking (middel of zwaar),
  • een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand in combinatie met (het vermoeden van) een autisme spectrum stoornis (ASS),
  • een ernstige meervoudige beperking (EMB).
  • Bij kinderen met bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel (NAH), een stofwisselingsziekte of een andere aandoening waarbij de verstandelijke vermogens zijn aangetast, kijken we samen met de ouders of dit in het zorgaanbod van Lentekind past.

Daarnaast bieden we dagbesteding aan jongeren en jongvolwassenen van 15 tot ongeveer 35 jaar met een lichte verstandelijke beperking.

Zorgaanbod

Je vindt ons zorgaanbod hier.

Wachtlijst

Kinderen stromen regelmatig door of uit, en daardoor kunnen we geen exacte indicatie geven van wanneer wij plek hebben voor een kind. We nodigen ouders (en/of verwijzers) altijd uit voor een kennismaking, observatie en rondleiding en wij streven ernaar de kinderen dan zo snel als mogelijk te laten starten. Als wij weten wanneer we plek hebben voor een kind start de administratieve afhandeling en die kan ongeveer 2 maanden in beslag nemen. Hier vind je onze aanmeldprocedure.

Methodieken

Wij hanteren daarbij (delen van) methodieken, die ons helpen ons werk goed uit te voeren. 

Multidisciplinair team

Binnen Lentekind werken orthopedagogen en pedagogisch hulpverleners onder één dak samen met therapeuten die logopedie, ergotherapie, fysiotherapie of equitherapie geven. Deze therapie wordt op Lentekind gevolgd en alleen in combinatie met dagbehandeling. Niet alle kinderen volgen één of meerdere van deze therapieën. Dit is uitsluitend wanneer dit bijdraagt aan de doelen die voor het kind gesteld zijn en als er een verwijzing is.  

Samenwerkingsrelaties

Lentekind werkt met veel partijen samen. Lentekind is onderdeel van het samenwerkingsverband Jeugd Voorop. Wij werken daarin nauw samen met Mentaal Beter, De Zeeuwse Gronden, Expertise in ervaren, Tragel, de kinderartsen van ziekenhuis ZorgSaam en met Vraagkracht.

Voor de zorgklas en het Onderwijs Zorg Arrangement (OZA) werken wij samen met de Klimopschool en het Springtij, beiden onderdeel van de Ozeo Scholengroep

Naast dit samenwerkingsverband werkt Lentekind samen met de partijen via de Integrale Vroeghulp. Integrale Vroeghulp (IVH) is bedoeld voor kinderen van 0 tot 7 jaar en hun ouders/verzorgers en is gespecialiseerd in het op tijd onderkennen van (dreigende) ontwikkelings- of gedragsvraagstukken. Netwerk Integrale Vroeghulp Zeeland (IVH) is toegankelijk voor de hele provincie Zeeland. Zij bespreken casussen ingebracht via de gemeente, artsen, ouders of de samenwerkende partijen en komen tot een advies voor ouders voor hun kind.

Daarnaast werken wij samen met: 

SMWO, Juvent, Kentalis, Auris, Kinderopvang Walcheren, Ozeo scholengroep, Klimopschool Middelburg, Samenwerkingsverband Kind op 1, Integrale Vroeghulp Zeeland, GGD ZeelandInkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland, Revant Reigerbos, Het Springtij, Tragel, Veilig Thuis Zeeland, Visio, Zuidwester, CCE, Kinderfysio- en ergotherapie Middelburg, Logopediepraktijk Monique van der Meijden, Maatschappelijk Werk Walcheren, ADRZ Maatschappelijk werk, Zuidwester

Wil je contact met ons over een cliënt? Onze aanmeldprocedure

Staat het antwoord op je vraag hier niet bij?

Kijk dan op de pagina van Veelgestelde vragen of neem contact met ons op.