Missie, visie en kernwaarden

Missie

Lentekind verwijst naar het seizoen waarin groei en bloei centraal staat. Lentekind is er voor elk kind en jongvolwassene met een ontwikkelingsachterstand, een (ernstig meervoudige) beperking met of zonder autisme, niet aangeboren hersenletsel (NAH) of andere hersenafwijkingen; én voor hun gezin.

Lentekind is een orthopedagogisch centrum voor beweging en ontwikkeling. We bieden onze zorgverlening in ons eigen dagbehandelingscentrum, ambulant, thuis, op school of daar waar nodig. Lentekind ondersteunt de ontwikkeling van deze kinderen en jongvolwassenen in brede zin, op alle domeinen, via methodische begeleiding en behandeling in een multidisciplinair netwerk.

Visie

Elk kind kan zich ontwikkelen, ongeacht de mate van beperking. Lentekind biedt ontwikkeling en (onderwijs-) begeleiding door beweging, beleving, muziek, digitale innovatie, spel en plezier. We bieden afwisseling in inspanning en ontspanning en maatwerk in contact met mensen en kinderen met en zonder beperking.

Kernwaarden

 • Veiligheid
  Lentekind wil een organisatie zijn waar iedereen zich veilig voelt, zowel fysiek, emotioneel als psychisch.
 • Plezier
  Ontwikkeling van medewerkers en kinderen gaan hand in hand met plezier. Door samen plezier te maken worden vaardigheden gestimuleerd en beter ontwikkeld.
 • Gelijkwaardigheid
  Binnen Lentekind hanteren we gelijkwaardigheid van kinderen, medewerkers en ouders met respect voor ieders verantwoordelijkheid, functie en rol in het geheel van de zorgverlening. Samen maken we afspraken en komen we deze na. We benaderen iedereen met respect.
 • Kwaliteit van zorg
  Samen bieden we de hoogste kwaliteit van zorg aan het kind en zorgen dat dit geborgd is door registraties en accreditaties. Dit is overal voelbaar en merkbaar, intern en extern. Dit doen we passie en professionaliteit.

Normen

Bij Lentekind komen kinderen, ouders, én ook medewerkers in hun kracht. Iedereen ontwikkelt zich in de breedte, maar ook in de diepte. De medewerkers hebben een persoonlijke ontwikkelopdracht; voor de kinderen is er een ontwikkelingsplan, signaleringsplan en zijn er begeleidingsafspraken die gevolgd worden.

Bij Lentekind werken we samen met elkaar, met de kinderen, met ouders en concullega’s. Samenwerking staat hoog in het vaandel, door alle waarden in acht te nemen. Dit doen we met respect voor ieders rol (cliënt, ouders, orthopedagoog, directeur-bestuurder, pedagogisch hulpverlener, medewerker, project medewerker, medezeggenschap, toezicht) en met respect voor ieders eindverantwoordelijkheid. We volgen de afspraken die we maken en houden ons hieraan.

Bij Lentekind helpen en ondersteunen we elkaar. We zijn samen Lentekind en denken mee hoe we problemen en uitdagingen kunnen oplossen op een oplossingsgerichte wijze: constructief, vragend, helpend en ondersteunend aan elkaar. Bij Lentekind leren we allemaal elke dag: kinderen, ouders, medewerkers. En daarbij hoort dat fouten maken mag, als we er maar van leren!


Herken jij jezelf hierin?

Dan ontmoeten we je graag!