De organisatie

Bestuur Lentekind

Lentekind heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur. Tot 1 juli wordt deze functie interim vervuld door de heer H. Schensema. Op 1 juli zal mevrouw Linda van Son het roer overnemen. 

Medewerkers Lentekind en organigram

Het team van Lentekind bestaat uit ervaren hoogopgeleide en vooral bevlogen begeleiders. Vrijwel alle pedagogisch hulpverleners bij Lentekind hebben een HBO opleiding Social Work, Pedagogiek of Verpleegkunde gevolgd. Daarnaast zijn er 3 wetenschappelijk opgeleide orthopedagogen, 3 teamleiders en 3 gezinsbegeleiders. De medewerkers worden in sommige delen van hun taken ondersteund door het facilitair team of door vrijwilligers.

Raad van Toezicht Lentekind

De leden van de Raad van Toezicht van Lentekind zijn:

 • Mevrouw drs. A. van de Kerkhove-Kleinlugtebeld, voorzitter
 • De heer drs. A.G.R. Klein MHA
 • De heer T.J. Quaak

U kunt de Raad van Toezicht bereiken via raadvantoezicht@stichtinglentekind.nl 

Cliëntenraad

De cliëntenraad staat voor medezeggenschap. Zij ziet, hoort en komt op voor de algemene belangen van de cliënten. Dat betekent, dat de leden spreken namens alle kinderen van Stichting Lentekind, dus ook namens jouw kind! De Cliëntenraad waakt over de kwaliteit en stabiliteit binnen Lentekind. Ze draagt bij aan verbetering van de Stichting en heeft inspraak op wettelijk bepaalde onderwerpen, zoals de manier van zorgverlening, maar ook veiligheid, hygiëne, recreatie en ontspanning kunnen op de agenda staan.

De leden van de Cliëntenraad zijn:

 • Brenda Groen, voorzitter
 • Meinou van Gulik
 • Peter van den Heuvel
 • Stella van Heusden, ambtelijk secretaris Cliëntenraad

Er is nog plek voor een extra lid van de cliëntenraad! Interesse, nieuwsgierig of misschien wel enthousiast om deel te nemen aan de cliëntenraad? Mail naar clientenraad@stichtinglentekind.nl

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad bestaat uit:

 • Kim Baas, voorzitter
 • Eva van Glabbeek, secretaris
 • Lisenka Duine
 • Nienke van der Helm
 • Stella van Heusden, ambtelijk secretaris Ondernemingsraad

Governance Code Zorg

De Raad van Toezicht, Cliëntenraad en Ondernemingsraad hebben samen met de directeur/bestuurder een convenant getekend waarin is afgesproken de Governance Code Zorg te volgen.

Lees hier de folder van de Cliëntenraad Meer over de historie van Lentekind

Heb je vragen over onze organisatie?

We helpen je graag!