Compliment of klacht

Compliment

We horen het natuurlijk heel graag als je ons een compliment wil geven. Dat kan via de mail of via Zorgkaart Nederland

Klacht

Als je een klacht hebt of bezwaar wil indienen, kan dat ook. We willen dat graag snel én samen met jou oplossen. Zo kunnen we onze zorg verbeteren. Er zijn verschillende manieren om je klacht aan ons kenbaar maken.

  • Neem contact op met de persoonlijk begeleider van jouw kind. Probeer het probleem samen op te lossen.
  • Lukt het niet om het probleem samen op te lossen? Neem dan contact op met onze Klachtencoördinator Jan van Oosten, te bereiken via 06 – 269 85 530 of via de mail. Hij zal samen met jou zoeken naar de beste oplossing.

Klachtencommissie

  • Kom je er niet uit met de Klachtencoördinator? Vraag dan om advies en ondersteuning van de klachtencommissie Zeeland van ViaZorg, waar Lentekind bij is aangesloten. Zij hebben hiervoor een klachtenprocedure waarbij ze je klacht uiterst zorgvuldig onderzoeken, bijvoorbeeld door gesprekken te voeren. Je kunt je klacht richten aan klachtencommissiezeeland@viazorg.nl of via 0113 – 250073. Zij zullen zorgen voor de juiste formulieren en procedure.
  • Als het om ongewenst gedrag gaat, kun je ook een beroep doen op de klachtencommissie Zeeland.

Wet Zorg en Dwang

  • Voor cliënten en hun vertegenwoordigers die vallen onder de Wet zorg en dwang zijn er ook speciale cliëntenvertrouwenspersonen (CVP). Hun belangrijkste taak is om cliënten en vertegenwoordigers te informeren en bij te staan als het gaat over een klachtenprocedure, onvrijwillige zorg en onvrede. De cliëntvertrouwenspersoon van Lentekind is mevrouw Iris Kruithof van het Landelijk Steunpunt (Mede)zeggenschap (LSR), te bereiken via 030-293 76 64 of 06-21942725 en via i.kruithof@hetlsr.nl.

Geschillencommissie Gehandicaptenzorg

Als je niet tevreden bent met de afhandeling van je klacht door Lentekind of de Klachtencommissie Zeeland, dan is er sprake van een geschil. Dit geschil kun je voorleggen aan de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg, waarbij Lentekind is aangesloten.  Zij zijn te bereiken via www.degeschillencommissiezorg.nl

Als het om complimenten of klachten gaat

dan spreken we je het liefst persoonlijk. Dus aarzel niet om contact met ons op te nemen!