Zorg en onderwijs

In januari 2022 is de zorgklas gestart, een initiatief van Lentekind, Gemeente Middelburg, Samenwerkingsverband 'Kind op 1' en de Klimopschool in Middelburg. 

Een opstapje naar onderwijs

De zorgklas is bedoeld voor kinderen die cognitief toe zijn aan onderwijs, maar waarvoor de stap naar het functioneren binnen een klas in het (speciaal) onderwijs nog te groot is.  Om de stap naar onderwijs gemakkelijker te maken is de zorgklas bedacht. Lentekind wil met deze samenwerking mogelijk maken dat jonge kinderen met een beperking soepeler het onderwijs instromen. We stimuleren hun ontwikkelingsvermogen, waardoor ze meer kans hebben op meedoen in de maatschappij. 

Zorgklas

De zorgklas heeft een gezellig lokaal in de Klimopschool.  De HBO SKJ geregistreerde pedagogisch hulpverleners van Lentekind begeleiden de kinderen en bieden een vast dagprogramma met schoolvoorbereidende activiteiten. Een leerkracht van de Klimopschool ondersteunt hen met didactische doelen voor de kinderen. 

Doorstroming

Omdat kinderen maar relatief kort in de zorgklas zijn, zijn er vaker ontwikkelingsplanbesprekingen. Er wordt voortdurend gekeken of het kind nog op zijn of haar plek zit in de zorgklas of dat er gezocht moet worden naar een passende plek in zorg of onderwijs. Wanneer kinderen doorstromen naar onderwijs helpen we hen met de overstap naar een passende vorm van onderwijs. Inmiddels heeft de zorgklas een groep met zes kinderen. In 2022 was het resultaat dat er 3 kinderen zijn doorgestroomd naar het onderwijs en dat er 1 kind terug is gekomen naar Lentekind.

Wat is het verschil tussen de zorgklas en de OZA?

Bij de Zorgklas ligt zorg voor op onderwijs, bij het onderwijs zorg arrangement ligt onderwijs voor op zorg.

Meer weten?

Lees dan verder over de OZA of neem contact met ons op.