Equitherapie

Bij equitherapie wordt therapie gegeven met behulp van paarden. Het gebruik van dieren (in dit geval paarden) kunnen een meerwaarde hebben in de ontwikkeling van de kinderen. De paarden kunnen op verschillende manieren ingezet worden, waardoor er aan doelen uit het dagprogramma gewerkt kan worden. 

Kinderen met autisme spectrum stoornis

De paardentherapie bij Lentekind staat in het licht van beweging, ontwikkeling, contact en spel. Samen met het paard kunnen actie-reactie spelletjes op een speelse manier geoefend worden. Het paard kan bijvoorbeeld ook ingezet worden om spierspanning te verlagen. Door de warme lichaamstemperatuur van het paard ontspannen de spieren terwijl het kind op het paard zit. De therapeut doet balansoefeningen met de kinderen, of werkt aan communicatiedoelen. Vaak kunnen kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS) makkelijker contact maken met dieren dan met mensen. Paarden benaderen mensen op een andere manier dan mensen, en zijn erg sensitief. 

Zo kan de therapeut nieuwe communicatieve ingangen bij de kinderen vinden. 

Paardentherapie wordt ingezet bij het stimuleren van motorische, communicatieve en sociale vaardigheden. Ook zelfredzaamheid en persoonlijke groei worden gestimuleerd. Bij het werken met paarden worden verschillende hersendelen geactiveerd, waardoor kinderen uit hun fixatie gehaald kunnen worden. 

Prikkeling van zintuigen

De kinderen zijn buiten in de buitenlucht en ervaren prikkelingen op bijna al hun zintuigen (zien, ruiken, horen, voelen). Paarden reageren op het gedrag en de gevoelens van mensen en zijn daarom heel geschikt om te werken aan zelfvertrouwen.  

Ervaren therapeuten

De therapie met behulp van de paarden wordt alleen gegeven door iemand die na een HBO opleiding Pedagogiek, HBO-V, Social Work de postgraduaat opleiding 'Hippotherapie' in Gent heeft gevolgd. Daar wordt geleerd hoe je als professionele, gekwalificeerde hulpverlener paarden kan inschakelen in de hulpverlening, en dat op een veilige, ethisch en kwalitatief verantwoorde manier. 

De equitherapie wordt aangeboden in Veere, op de locatie waar ook Stichting Huifbedrijden Walcheren gebruik maakt van paarden voor het huifbedrijden. Tijdens de therapie is de therapeut en een vrijwilliger aanwezig als er een kind op het paard oefeningen doet. Er is een aangepast zadel, zodat kinderen extra steun in de rug hebben tijdens het rijden.

Equitherapie wordt bij Lentekind alleen ingezet als onderdeel van de dagbehandeling, aan kinderen die bij Lentekind in zorg zijn.  

Kinderfysiotherapie Kinderergotherapie Logopedie

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op voor dagbehandeling, werken bij Lentekind of voor vrijwilligerswerk