Kleine Stapjes

Vanaf de start heeft Lentekind altijd gewerkt met de Kleine Stapjes methode, een "early intervention" programma (vroeghulp). 

Ontwikkelingsleeftijd tot vier jaar

De Kleine Stapjes methode geldt voor kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tot vier jaar. Het is een methode waarmee we de ontwikkeling van het kind actief stimuleren. Per ontwikkelingsdomein staat precies beschreven welke ontwikkelingsfasen de kinderen doormaken. Van daaruit biedt de methode diverse structurele oefeningen aan, die stapje voor stapje leiden tot groei in de ontwikkeling.

Oogcontact maken

De ontwikkelingsdomeinen beslaan onder andere communicatie, grove motoriek, fijne motoriek, taal, sociale vaardigheden. Zoals alle activiteiten van Lentekind staat voorop dat kinderen plezier hebben in het leren. De taken worden dan ook op een speelse manier aangeboden. Een doel in de Kleine Stapjes methode kan zijn om oogcontact te maken of te leren traplopen. Kleine stapjes zijn ook een kleine legpuzzel te leggen, of om een foto of picto aan te wijzen waarop “buitenspelen” staat. 

Onderdelen van de Kleine Stapjes methode zijn geïntegreerd in de Plancius Leerlijnen en worden nog steeds gebruikt, met name het gebruik van picto's.

Evalueren van doelen

Regelmatig evalueren wij de doelen van het kind en stellen deze zo nodig bij.