Plancius leerlijnen

Plancius sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. Een kind van 8 jaar kan bijvoorbeeld op het gebied van communicatie of sociaal-emotionele ontwikkeling nog steeds op een ontwikkelingsniveau functioneren van een baby of peuter. Maar het kind heeft wel al jaren levenservaring. Daardoor verandert zijn of haar belevingswereld. 

Op welk niveau functioneert een kind?

De pedagogisch medewerkers van Lentekind brengen het niveau van de kinderen in kaart met behulp van de Plancius leerlijnen. Hierbij kijken ze op welke niveau het kind functioneert op verschillende domeinen: 

  1. Sociaal-emotionele ontwikkeling  - bijvoorbeeld emoties herkennen, leren omgaan met anderen
  2. Communicatie - alle vormen van contact maken: non-verbaal, verbaal en communicatie via communicatieve ondersteuningsmiddelen zoals PECS of spraakcomputers of gebarentaal.
  3. Zelfredzaamheid - het vermogen om jezelf te redden in alle verschillende situaties en omgevingen. Hierbij kan je denken aan doelen op gebieden zoals zindelijkheid, aankleden, voor zichzelf op durven/kunnen komen, zelfstandigheid, veiligheid (bijvoorbeeld bij op straat lopen)
  4. Sensomotorische ontwikkeling - fijne motoriek (knippen, schrijven) en grove motoriek (lopen, zwemmen) 
  5. Spelontwikkeling.

Doelgericht werken

Als we weten op welk niveau het kind functioneert op de verschillende domeinen, proberen we te versterken wat het kind al kan om het in verschillende situaties te kunnen toepassen. Daarna dagen we de kinderen uit om vanaf hun niveau van functioneren zichzelf verder te ontwikkelen. Hiervoor formuleren we doelen, die we in het ontwikkelingsplan van het kind opnemen.  Samen met het kind werken we aan deze doelen tijdens dagelijkse of thema activiteiten. We evalueren deze doelen ten minste elke zes weken. 

Leerdoelen ZML

De Plancius leerlijnen sluiten aan op leerdoelen uit de ZML leerlijnen (leerlijnen die in het speciaal onderwijs gebruikt worden). Voor kinderen die naar het speciaal onderwijs doorstromen kan de school dan de leerlijnen per domein voortzetten. 

Geïnteresseerd?

Lees meer over methodieken en werken bij Lentekind