Oplossingsgericht werken


Oplossingsgericht werken wordt bij gezinsbegeleiding toegepast.  Oplossingsgericht werken is er voor mensen die zich niet goed, of niet meer in staat voelen om zelf, of met hulp van mensen in hun omgeving, hun problemen te hanteren. Dat wil zeggen: hun eigen oplossend vermogen schiet te kort.

Doel oplossingsgericht werken

Het hoofddoel van oplossingsgericht werken bij Lentekind is dat ouders leren hun oplossend vermogen te gebruiken. Zo leren ze in staat te zijn om op eigen wijze en samen met mensen uit hun sociale netwerk hun probleem om te bouwen naar een meer gewenste situatie.

Aanpak oplossingsgericht werken

De kern van Oplossingsgericht werken is het samen met de ouders bedenken van oplossingen. Het is een methodische en gestructureerde manier van bevragen van ouders zodat deze in staat zijn om:

  • te bepalen wat het probleem is en een andere kijk daarop te ontwikkelen
  • zich bewust te worden van interne en externe hulpbronnen
  • doelen concreet en in detail te formuleren
  • hoop en vertrouwen te ontwikkelen
  • zelfbedachte stappen te zetten om de situatie te verbeteren
  • zelf te bepalen wanneer zij zonder professionele hulp verder kunnen.

Meer lezen over oplossingsgericht werken kun je op de site van Het Nationaal Jeugd Instituut. 

Geïnteresseerd?

Lees hier meer of neem contact met ons op, zodat je we verder kunnen informeren.